Image

Misja Fundacji

Misją Fundacji edukacyjnej „Non verba” jest konkretne działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju człowieka na każdym etapie jego życia.

Pragniemy budować i prowadzić placówki dla dzieci, w których będą one mogły, bez względu na sytuację materialną i życiową rodziców, harmonijnie się rozwijać – kształtować swoje zdolności poznawcze, zdobywać nowe umiejętności, otwierać się na dobro, prawdę i miłość w bezpiecznym i kochającym środowisku wychowawczym. Dbamy o integrację zarówno na poziomie rozwojowym jak i społecznym, tak aby dzieci uczyły się szacunku i miłości do osób słabszych oraz uboższych. Pragniemy, aby dzieci formowały w naszych placówkach swój osobowy fundament, na którym będą mogły oprzeć całe swoje życie, życie odpowiedzialne i uczciwe.

Integralnym celem Fundacji jest pomoc rodzicom i opiekunom w budowaniu bezpiecznej przestrzeni rozwoju dla dzieci i dla nich samych, poprzez udzielanie im potrzebnego wsparcia w życiowych wyborach: w budowaniu planów i rozwijaniu umiejętności (także zawodowych), psychologiczne i duchowe wsparcie w poszukiwaniu wartości i stylu życia, pomoc w umacnianiu więzów rodzinnych.