Obszary działania Fundacji

1. Prowadzenie i budowanie placówek wychowania przedszkolnego dostępnych dla rodzin niezależnie od ich statusu materialnego
Nasze przedszkola są integracyjne – pracujemy zarówno z dziećmi typowo rozwijającymi się, jak i z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz wybitnie uzdolnionymi. Naszym celem jest umożliwienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, kulturowego, społecznego i duchowego, zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami. Wychowanie i edukacja w naszych placówkach opierają się na pedagogice Marii Montessori.

2. Organizacja kursów, szkoleń i warsztatów w zakresie obejmującym najważniejsze obszary wzrastania i rozwoju dorosłego człowieka, a więc małżeństwo, rodzinę i sferę zawodową
Proponujemy spotkania dotyczące:
• budowania relacji osobowych, umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów,
• relacji małżeńskich, duchowości i mistyki małżeństwa,
• wychowania dzieci – ojcostwa, macierzyństwa, rozwiązywania problemów wychowawczych, kształtowania w dzieciach wyboru dobra i prawdy, analizy ich zachowań, dostrzegania i respektowania ich prawdziwych potrzeb, umożliwiania im bezpiecznego i twórczego odkrywania świata,
• aktywizacji zawodowej i radzenia sobie w sytuacjach trudnych – dotknięcia bezrobociem, problemu „odnalezienia się” na rynku pracy, kryzysu kariery etc.,
• praktyki odpowiedzialności społecznej.

3. Poradnictwo rodzinne
Nasza Fundacja współpracuje z parafialną poradnią rodzinną, pamiętając o tym, że szczęśliwe małżeństwo to również szczęśliwe dzieci. Poradnia posługuje nie tylko małżeństwom przeżywającym trudności ale także tym, które chciałyby pogłębić swoje relacje małżeńskie i rodzinne.