O Fundacji

Fundacja edukacyjna „Non verba” powstała w kwietniu 2013 roku w odpowiedzi na rosnące potrzeby edukacyjne i społeczne.
Jej nazwa pochodzi od łacińskiego zwrotu „Res, non verba”, oznaczającego: „Czyny, nie słowa”.
Fundacja jest wpisana do KRS pod numerem: 460027

Rada Fundacji:

Sylwester Barszczewski - Przewodniczący Rady Fundacji
Ks. Tomasz Gill - Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Maria Łubowicz - Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji:

Iwona Ząbkowicz - Prezes
Kazimierz Adamaszek - Wiceprezes
Grażyna Krupińska - Członek Zarządu
Lech Łubowicz - Członek Zarządu