Aktualności Projekt budowy Przedszkole „Iskierka”

Czyny, nie słowa...

Image

Bezpieczne miejsce dla naszych dzieci...

Przedszkole wspomaga rozwój dziecka czerpiąc z metody pedagogicznej Marii Montessori, która zakłada podmiotowe podejście i szacunek dla każdej osoby ludzkiej, jej potrzeb, możliwości i ograniczeń.
Naszym celem jest wspieranie dziecka w samodzielnym zdobywaniu praktycznych umiejętności i wiedzy (dokonującym się w przemyślanym i przygotowanym środowisku pedagogicznym), jego integralny (spójny i całościowy) rozwój.
W zróżnicowanej wiekowo grupie integracyjnej dzieci rozwijające się prawidłowo uczą się postawy miłości bliźniego, opiekuńczości, wyrozumiałości i pomocniczości, zaś dzieci z zaburzeniami rozwoju mają możliwość adaptacji w rozwijającej się grupie rówieśniczej. Tworzymy środowisko podobne do rodzinnego, gdzie młodsi przebywając ze starszymi uczą się od nich i biorą ich za przykład, starsi natomiast troszczą się o młodszych i uczą się odpowiedzialności za nich.
Patronem Przedszkola jest św. Juan Diego. Jego wierna i ofiarna miłość do drugiego człowieka, a także jego wytrwałość w świadczeniu o dobroci Boga, wskazują nam drogę postępowania w pracy z dziećmi. Szacunek wobec dziecka, cierpliwość, dążenie do harmonii świata zewnętrznego i wewnętrznego oraz konsekwencja przeniknięta łagodnością chrześcijańską, praktykowanie czynnej miłości – przebaczającej i stawiającej wymagania, mającej na celu dobro drugiej osoby – są zasadą pracy wychowawczej Przedszkola.

Więcej informacji: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Iskierka”